Petits x Petits

La biblioteca virtual infantil Petits x Petits és un projecte de l’Associació Petits Escriptors x Petits Lectors, inscrita en el registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya, amb seu a Sabadell (Barcelona)

Correu electrònic: hola [at] petitsxpetits [dot] org

Avís legal

La finalitat del web Petits x Petits és la de ser una biblioteca virtual on petits escriptors escriuen per petits lectors.

Tota la informació continguda en la pàgina web de Petits x Petits és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que poden haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització. La responsabilitat de l’utilització de la informació del web de Petits x Petits és de l’usuari. Petits x Petits es reserva el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, així com el de limitar o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva. Petits x Petits rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per Petits x Petits, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les pàgines web de Petits x Petits.

Petits x Petits rebutja la responsabilitat dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

L’única adreça oficial de Petits x Petits a internet és: 
 https://www.petitsxpetits.org

Drets de les imatges i obres publicades a Petits x Petits

L’únic ús dels escrits rebuts de Petits Escriptors serà el de publicar-los al web Petits x Petits per tal de poder ser llegits per altres Petits Lectors.

Qualsevol còpia, reproducció, distribució, realització d’obres derivades (traducció, adaptació, …) dels continguts i imatges d’aquest web sense l’exprés consentiment per escrit de Petits x Petits està terminantment prohibit, a excepció de que es tracti del seu propi autor.

Petits x Petits és una marca registrada.