1. Navegació anònima a través de les pàgines del web

En aquest cas, petitsxpetits.org només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

  • La data i l’hora de l’accés a la nostra web, per saber les hores de més afluència i fer els ajustaments precisos per proporcionar un servei adequat en hores punta.
  • L’adreça d’internet des de la qual es va fer el link que dirigeix ​​al nostre web, per conèixer l’efectivitat dels enllaços que apunten al nostre servidor.
  • El nombre de visitants diaris de cada secció. Aquesta informació és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret o identificar-lo.

2. Navegació amb cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten conèixer informació sobre les opcions escollides per l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador o eliminar-les quan ho desitgi. La cookie només es queda gravada el temps necessari per a la funció que compleix i s’elimina automàticament.

3. Omplir formularis

El formulari de recollida de dades contindrà una clàusula d’autorització, l’acceptació de la que significarà que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les seves dades facilitades, d’acord amb la LOPD. S’entendrà que l’usuari accepta aquestes condicions si prem el botó “ENVIAR” que es troba en el formulari de recollida de dades, després de la clàusula de consentiment. En tot cas, l’usuari que figuri a la base de dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació i d’oposició.