El Dia Universal de la Infància, és un dia consagrat a la fraternitat i a la comprensió entre els nens i nenes del món. Aquest està destinat a fomentar el benestar i els drets de tots els infants, independentment del lloc on hagin nascut

Volem que tots els nens i nenes del món tinguin els mateixos drets a la salut, a l’educació, a la protecció i a la millora de qualitat de vida.

Tots hi podem col·laborar.

Des de Petits x Petits promovem l’escriptura creativa i interès per la lectura en els nens i nenes a través d’un aprenentatge social i emocional, amb independència de les seves capacitats, estatus socioeconòmic i ubicació.

Creiem en el talent extraordinari dels nens, en la seva capacitat de creació, d’innovació i de pensament divergent, i valorem enormement els seus treballs, les seves creacions.

Creiem que TOTS els nens i nenes són originals, com individus, cultura i societat.

Creiem que les noves generacions s’han de caracteritzar per ser gent creativa, innovadora, vital, amb autoconfiança i independent, variada, compromesa socialment i amb visió de futur … I per saber escriure, expressar i compartir els seus sentiments, pensaments i idees.

Us convidem doncs a formar part d’aquest projecte, compartint amb nosaltres els escrits dels vostres petits escriptors i fent que llegeixin els dels altres. Junts crearem la més gran biblioteca infantil oberta a TOTS els nens i nenes del món !!!

 

 

 


En Notícies, Petits world el

Comentaris

Escriu una resposta o comentari

Your email address will not be published.